Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Z tohoto důvodu jsou osobní údaje, které s námi sdílíte, chráněny citlivě.

Můj svatební průvodce Jako správce s těmito zásadami ochrany soukromí a osobních údajů, které vaše osobní údaje budou zpracovávány za jakým účelem, s kým a proč mohou být zpracovávané údaje sdíleny, náš způsob zpracování údajů a právní důvody; Naším cílem je informovat vás o tom, jaká máte práva týkající se vašich zpracovávaných údajů.

Vaše shromažďované osobní údaje, způsob shromažďování a právní důvod

Vaše IP adresa a informace o uživatelském agentovi se používají pouze pro účely analýzy a soubory cookie atd. Budou zpracovávány na základě zpracování oprávněného zájmu v rámci a trvání služby a smluvního vztahu mezi námi získáváním, zaznamenáváním, ukládáním a aktualizací prostřednictvím technologií, automatických nebo neautomatických metod a někdy od třetích stran, jako jsou poskytovatelé analytických služeb, reklama sítě, poskytovatelé vyhledávacích informací, poskytovatelé technologií.

Účel zpracování vašich osobních údajů

Osobní údaje, které s námi sdílíte, jsou dostupné pouze prostřednictvím analýzy; Abychom mohli co nejlépe naplňovat požadavky námi nabízených služeb, abychom zajistili, že k těmto službám budete mít přístup a budete je moci využívat na maximální úrovni, abychom mohli naše služby rozvíjet v souladu s vašimi potřebami a sdružovat vás s komplexnějšími poskytovateli služeb v rámci právních rámců a dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona (osobní údaje lze na požádání sdílet se soudními a správními orgány), budou zpracovávány a aktualizovány v souladu se svým účelem a v měřeném rozsahu způsobem po celou dobu trvání smlouvy a služby, za účelem plnění

Komu a za jakým účelem mohou být shromážděné osobní údaje předány

Vaše osobní údaje, které s námi sdílíte; Může být převeden na tuzemské a zahraniční třetí osoby, instituce a organizace, od kterých přijímáme a/nebo poskytujeme služby k výkonu naší činnosti, s nimiž máme smluvní vztahy a spolupracujeme, a na žádost soudních a správních orgánů, pokud jsou přijata nezbytná technická a administrativní opatření.

Vaše práva jako osoby, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány

V souladu s článkem 11 KVKK může kdokoli uplatnit následující práva tím, že se obrátí na správce údajů:

  1. zjistit, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli,
  2. Vyžádat si informace, zda byly osobní údaje zpracovávány,
  3. zjistit účel zpracování osobních údajů a zda jsou používány k zamýšlenému účelu,
  4. Znát třetí strany, kterým jsou osobní údaje předávány doma nebo v zahraničí,
  5. Požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neúplné nebo nesprávně zpracované,
  6. Žádost o výmaz nebo likvidaci osobních údajů,
  7. požadovat, aby transakce provedené v souladu s písmeny e) a f) byly oznámeny třetím stranám, kterým jsou osobní údaje předávány,
  8. namítat vznik pro jednotlivce nepříznivého výsledku analýzou zpracovávaných údajů výhradně prostřednictvím automatických systémů,
  9. V případě škody v důsledku nezákonného zpracování osobních údajů mají právo požadovat náhradu škody.

Pro uplatnění výše uvedených práv info@dugunrehberim.com Můžete nás kontaktovat prostřednictvím.

Sdělení

Můžete zcela svobodně přijmout nebo odmítnout zpracování pouze vašich nezbytných osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů za účelem provádění analýz, abychom vám mohli poskytovat služby. Pokud budete stránky nadále používat, budeme předpokládat, že jste je přijali Kontaktujte nás pro podrobnější informace. info@dugunrehberim.com Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy.