Οροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2023

Αγαπητέ επισκέπτη, διαβάστε προσεκτικά αυτή τη συμφωνία όρων χρήσης πριν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας https://site.com. Η πρόσβασή σας στον ιστότοπο εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την αποδοχή της παρούσας συμφωνίας και τη συμμόρφωσή σας με τους όρους που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία. Εάν δεν αποδέχεστε κανέναν από τους όρους αυτής της συμφωνίας, τερματίστε την πρόσβασή σας στον ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι εάν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο, θα υποθέσουμε ότι έχετε αποδεχτεί ολόκληρο το κείμενο αυτής της συμφωνίας, ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς.

https://dugunrehberim.com Η διαχείριση του ιστότοπου γίνεται από το My Wedding Guide, εφεξής ως SITE. Οι Όροι Χρήσης για αυτόν τον ιστότοπο τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους. Το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών ανήκει στον ΙΣΤΟΤΟΠΙΟ μονομερώς και όλοι οι χρήστες μας θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί αυτές τις αλλαγές, οι οποίες θα κοινοποιηθούν στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Ασφάλεια

Το απόρρητο είναι διαθέσιμο σε ξεχωριστή σελίδα για τη ρύθμιση της βάσης στην οποία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα από εμάς. Εάν χρησιμοποιείτε τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, συμφωνείτε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου.

Πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας

Ως Επωνυμία Εταιρείας, είμαστε απολύτως ελεύθεροι να καθορίσουμε το εύρος και τη φύση των υπηρεσιών που θα παρέχουμε στο πλαίσιο του νόμου. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε σχετικά με τις υπηρεσίες θα θεωρούνται ότι έχουν τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους στον ΙΣΤΟΤΟΠΙΟ.

Πνευματική ιδιοκτησία

Ο κάτοχος όλων των κειμένων, κωδικών, γραφικών, λογότυπων, εικόνων, αρχείων ήχου και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ (εφεξής «περιεχόμενο») είναι η Επωνυμία της Εταιρείας και διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή ή αντιγραφή του περιεχομένου του ιστότοπου χωρίς γραπτή άδεια.

Γενικές προμήθειες

  • Όλοι οι χρήστες δεσμεύονται ότι θα χρησιμοποιούν τον ΙΣΤΟΤΟΠΙΟ μόνο για νόμιμους και προσωπικούς σκοπούς και ότι δεν θα εμπλακούν σε καμία δραστηριότητα που ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Οι νομικές και ποινικές ευθύνες για τις συναλλαγές και τις πράξεις τους εντός του SITE ανήκουν σε αυτούς. Η SITE δεν φέρει καμία άμεση ή/και έμμεση ευθύνη για τυχόν ζημιές που έχουν υποστεί ή μπορεί να υποστούν τρίτα μέρη λόγω αυτών των εργασιών και ενεργειών.
  • Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια και την επικαιρότητα των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στον ΙΣΤΟΤΟΠΙΟ. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές μας, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να υστερούν σε σχέση με τις πραγματικές αλλαγές και να υπάρχουν κάποιες διαφορές. Για το λόγο αυτό, δεν παρέχουμε καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ούτε δεσμευόμαστε σχετικά με την ακρίβεια και την επικαιρότητα των πληροφοριών στον ιστότοπο.
  • Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, εφαρμογές και πλατφόρμες που λειτουργούν από τρίτα μέρη και των οποίων το περιεχόμενο δεν είναι γνωστό σε εμάς. Η λειτουργία SITE παρέχει πρόσβαση μόνο σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.
  • Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε τον ΙΣΤΟΤΟΠΙΟ απαλλαγμένο από ιούς, δεν εγγυόμαστε ότι είναι εντελώς απαλλαγμένος από ιούς. Επομένως, είναι ευθύνη των χρηστών να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά των ιών κατά τη λήψη δεδομένων. Ιός κλπ. Δεν δεχόμαστε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκληθεί από κακόβουλα προγράμματα, κωδικούς ή υλικά.
  • Δεν εγγυόμαστε ότι δεν θα υπάρξουν ελαττώματα ή σφάλματα στις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ή ότι θα παρέχεται αδιάλειπτη υπηρεσία. Μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και στις υπηρεσίες του ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτού ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Η ευθύνη μας για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ περιορίζεται σε δόλο και βαριά αμέλεια. Σε περίπτωση ζημιών που προκύπτουν από αθέτηση της σύμβασης, η συνολική αποζημίωση που μπορεί να ζητηθεί περιορίζεται σε προβλέψιμες ζημιές. Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν επίσης σε περίπτωση βλάβης ανθρώπινης ζωής, σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας ενός ατόμου. Σε όλες τις περιπτώσεις που θεωρούνται νομικά ανωτέρα βία, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω καθυστέρησης, μη εκτέλεσης ή αθέτησης υποχρεώσεων.

Επίλυση Διαφορών: Για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας, ισχύουν οι νόμοι της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Τα δικαστήρια και τα γραφεία επιβολής του Δικαστηρίου της Σμύρνης είναι εξουσιοδοτημένα.