Personvernerklæring

Personvernet ditt er viktig for oss. Av denne grunn er personopplysningene du deler med oss, beskyttet sensitivt.

Min bryllupsguide Som behandlingsansvarlig, med denne personvern- og personvernpolicyen, hvilke av dine personopplysninger vil bli behandlet for hvilket formål, med hvem og hvorfor de behandlede dataene kan deles, vår databehandlingsmetode og juridiske årsaker; Vi tar sikte på å opplyse deg om hvilke rettigheter du har angående dine behandlede data.

Dine innsamlede personopplysninger, innsamlingsmetode og juridisk årsak

Din IP-adresse og brukeragentinformasjon brukes kun til analyseformål og informasjonskapsler osv. Den vil bli behandlet basert på legitim interessebehandling innenfor rammen og varigheten av tjenesten og kontraktsforholdet mellom oss ved å innhente, registrere, lagre og oppdatere gjennom teknologier, automatiske eller ikke-automatiske metoder og noen ganger fra tredjeparter som analyseleverandører, annonsering nettverk, søkeinformasjonsleverandører, teknologileverandører. .

Formål med å behandle dine personopplysninger

Personopplysningene du deler med oss er kun tilgjengelig gjennom analyse; For å kunne oppfylle kravene til tjenestene vi tilbyr på best mulig måte, for å sikre at disse tjenestene kan nås og dra nytte av på maksimalt nivå av deg, for å kunne utvikle våre tjenester i tråd med dine behov og bringe deg sammen med mer omfattende tjenesteleverandører innenfor juridiske rammer og for å overholde forpliktelsene som følger av loven (personopplysninger kan deles med rettslige og administrative myndigheter på forespørsel). vil bli behandlet og oppdatert i samsvar med formålet og i en målt måte gjennom hele kontrakten og tjenesteperioden, for å oppfylle

Til hvem og til hvilke formål kan de innsamlede personopplysningene overføres

Dine personlige data du deler med oss; Den kan overføres til innenlandske og utenlandske tredjeparter, institusjoner og organisasjoner som vi mottar og/eller yter tjenester fra for å utføre våre aktiviteter, som vi har kontraktsforhold og samarbeider med, og til rettslige og administrative myndigheter på forespørsel, forutsatt at nødvendige tekniske og administrative tiltak iverksettes.

Dine rettigheter som personen hvis personopplysninger behandles

I samsvar med artikkel 11 i KVKK kan enhver utøve følgende rettigheter ved å henvende seg til behandlingsansvarlig:

  1. Å lære om personopplysninger behandles eller ikke,
  2. Be om informasjon dersom personopplysninger har blitt behandlet,
  3. Lære formålet med å behandle personopplysninger og om de brukes til det tiltenkte formålet,
  4. Å kjenne til tredjepartene som personopplysninger overføres til hjemme eller i utlandet,
  5. Be om retting av personopplysninger hvis de er ufullstendige eller feilbehandlet,
  6. Be om sletting eller ødeleggelse av personopplysninger,
  7. Be om at transaksjonene som utføres i samsvar med punktene (e) og (f) blir varslet til tredjeparter som personopplysninger overføres til,
  8. protestere mot fremveksten av et resultat som er ugunstig for den enkelte ved å analysere de behandlede dataene utelukkende gjennom automatiske systemer,
  9. Ved skade på grunn av ulovlig behandling av personopplysninger har de rett til å kreve erstatning for skaden.

For å utøve dine rettigheter som er oppført ovenfor info@dugunrehberim.com Du kan kontakte oss via.

Kommunikasjon

Du står helt fritt til å akseptere eller avvise behandlingen av kun dine nødvendige personopplysninger i samsvar med denne personvern- og behandlingspolicyen for personopplysninger for å utføre analyser for å gi deg service. Hvis du fortsetter å bruke siden, vil vi anta at du har akseptert det Kontakt oss for mer detaljert informasjon. info@dugunrehberim.com Ikke nøl med å kontakte oss via e-postadresse.