Vilkår for bruk

Sist oppdatert: 08.04.2023

Kjære besøkende, vennligst les denne bruksvilkårene nøye før du besøker nettstedet vårt https://site.com. Din tilgang til nettstedet er helt avhengig av at du godtar denne avtalen og at du overholder vilkårene angitt i denne avtalen. Hvis du ikke godtar noen av vilkårene i denne avtalen, vennligst avslutte tilgangen din til nettstedet. Vær oppmerksom på at hvis du fortsetter å få tilgang til nettstedet, vil vi anta at du har akseptert hele teksten i denne avtalen, betingelsesløst og uten begrensninger.

https://dugunrehberim.com Nettstedet administreres av My Wedding Guide, heretter referert til som SITE. Bruksvilkårene for dette nettstedet trer i kraft ved publisering. Retten til å gjøre endringer tilhører SIDEN ensidig, og alle våre brukere anses å ha akseptert disse endringene, som vil bli delt på SIDEN.

Sikkerhet

Personvern er tilgjengelig på en egen side for å regulere på hvilket grunnlag dine personopplysninger skal behandles av oss. Hvis du bruker SIDEN, godtar du at behandlingen av disse dataene skjer i samsvar med personvernreglene.

Omfang av tjeneste

Som firmanavn står vi helt fritt til å bestemme omfanget og arten av tjenestene vi skal tilby innenfor rammen av loven; Eventuelle endringer vi gjør angående tjenestene vil bli ansett for å ha trådt i kraft ved publisering på SIDEN.

opphavsrett

Eieren av all tekst, kode, grafikk, logoer, bilder, lydfiler og programvare som brukes på SIDEN (heretter referert til som "innhold") er firmanavnet, og alle rettigheter er forbeholdt. Reproduksjon eller kopiering av innhold på nettstedet uten skriftlig tillatelse er strengt forbudt.

Generelle bestemmelser

  • Alle brukere forplikter seg til at de vil bruke SIDEN kun til lovlige og personlige formål, og at de ikke vil delta i noen aktivitet som kan krenke rettighetene til tredjeparter. Det juridiske og kriminelle ansvaret for deres transaksjoner og handlinger på SIDEN tilhører dem. SIDEN har ikke noe direkte og/eller indirekte ansvar for eventuelle skader som tredjeparter har lidd eller kan lide på grunn av disse arbeidene og handlingene.
  • Vi gjør vårt beste for å sikre nøyaktigheten og oppdatert informasjonen som er tilgjengelig på SIDEN. Til tross for vår innsats kan imidlertid denne informasjonen ligge etter de faktiske endringene, og det kan være noen forskjeller. Av denne grunn gir vi ingen uttrykte eller underforståtte garantier eller forplikter oss til nøyaktigheten og aktualiteten til informasjonen på nettstedet.
  • SIDEN kan inneholde hyperlenker til andre nettsteder, applikasjoner og plattformer som drives av tredjeparter og hvis innhold ikke er kjent for oss. SITE-funksjonaliteten gir kun tilgang til disse sidene, og vi aksepterer ikke noe ansvar for innholdet deres.
  • Selv om vi gjør vårt beste for å holde SIDEN fri for virus, garanterer vi ikke at den er helt fri for virus. Derfor er det brukernes ansvar å ta nødvendige forholdsregler mot virus ved nedlasting av data. Virus etc. Vi påtar oss ikke ansvar for skader som kan være forårsaket av ondsinnede programmer, koder eller materialer.
  • Vi garanterer ikke at det ikke vil være noen defekter eller feil i tjenestene som tilbys på SIDEN eller at uavbrutt tjeneste vil bli gitt. Vi kan avslutte din tilgang til SIDEN og dens tjenester eller deler av den når som helst uten varsel.

Ansvarsbegrensning

Vårt ansvar for skader som oppstår ved bruk av SIDEN er begrenset til forsett og grov uaktsomhet. Ved skader som følge av kontraktsbrudd er den totale erstatningen som kan kreves begrenset til påregnelig skade. Ovennevnte ansvarsbegrensninger gjelder heller ikke ved skade på menneskeliv, kroppsskade eller skade på en persons helse. I alle tilfeller som juridisk anses som force majeure, vil vi ikke være ansvarlige for kompensasjon på grunn av forsinkelse, manglende ytelse eller mislighold.

Tvisteløsning: For å løse eventuelle tvister som oppstår fra anvendelsen eller tolkningen av denne avtalen, gjelder lovene i Republikken Tyrkia; Izmir Courthouse Courts og Enforcement Offices er autorisert.