Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom worden uw persoonlijke gegevens die u met ons deelt gevoelig beschermd.

Mijn huwelijksgids Als verantwoordelijke voor de verwerking willen wij u met dit beleid inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens informeren over welke van uw persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel, met wie en waarom de verwerkte gegevens kunnen worden gedeeld, onze methode van gegevensverwerking en wettelijke redenen, en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw verwerkte gegevens.

Uw verzamelde persoonsgegevens, verzamelmethode en wettelijke reden

Uw IP-adres en user agent informatie wordt uitsluitend verwerkt voor analysedoeleinden en door middel van technologieën zoals cookies, enz., door middel van automatische of niet-automatische methoden en soms door het verkrijgen, registreren, opslaan en bijwerken van derden, zoals analytics providers, advertentienetwerken, aanbieders van zoekinformatie, technologieleveranciers, in het kader en de duur van de dienst en contractuele relatie tussen ons, op basis van de voorwaarde van verwerking van legitiem belang.

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens die u met ons deelt, worden gedurende de contract- en dienstperiode doelgericht en weloverwogen verwerkt en bijgewerkt om zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de diensten die wij aanbieden, om ervoor te zorgen dat deze diensten voor u maximaal toegankelijk en bruikbaar zijn, om onze diensten te verbeteren in overeenstemming met uw behoeften en om u in contact te brengen met een groter aantal dienstverleners binnen de wettelijke kaders en om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet (delen van persoonsgegevens met gerechtelijke en administratieve autoriteiten op verzoek).

Aan wie en voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven

Uw persoonsgegevens die u met ons deelt, kunnen worden doorgegeven aan derden, instellingen en organisaties in Turkije en daarbuiten van wie wij diensten ontvangen en/of leveren, met wie wij een contractuele relatie hebben, met wie wij samenwerken, en aan gerechtelijke en administratieve autoriteiten op verzoek, mits de nodige technische en administratieve maatregelen worden genomen.

Uw rechten als persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt

Krachtens artikel 11 van de LPPD kan eenieder de volgende rechten uitoefenen door zich tot de verantwoordelijke voor de verwerking te wenden:

  1. Om te weten te komen of er persoonsgegevens worden verwerkt,
  2. Informatie opvragen als persoonsgegevens zijn verwerkt,
  3. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens leren kennen en nagaan of ze overeenkomstig hun doel worden gebruikt,
  4. Weten aan welke derden persoonsgegevens worden doorgegeven in binnen- of buitenland,
  5. Om correctie van persoonsgegevens te vragen in geval van onvolledige of onjuiste verwerking,
  6. Verzoek om verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens,
  7. Te verzoeken om kennisgeving van de overeenkomstig de punten e) en f) verrichte transacties aan derden aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven,
  8. Bezwaar maken tegen het ontstaan van een resultaat ten nadele van de persoon zelf door analyse van de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen,
  9. In geval van schade als gevolg van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens heeft hij het recht vergoeding van de schade te eisen.

Om uw bovenstaande rechten uit te oefenen info@dugunrehberim.com U kunt contact met ons opnemen via.

Neem contact op met

Het staat u volledig vrij al dan niet in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens, die alleen nodig is om analyses te maken teneinde u diensten te verlenen, in overeenstemming met dit beleid inzake privacy en verwerking van persoonsgegevens. Als u de Site blijft gebruiken, wordt uw aanvaarding door ons verondersteld en kunt u contact met ons opnemen voor meer gedetailleerde informatie. info@dugunrehberim.com Aarzel niet om contact met ons op te nemen via e-mail.