evlenme engelleri nelerdir, evlenme engelleri

Evlenme Engelleri Nelerdir?

Bazı durumlarda tüm hazırlıklar yapılsa bile iki kişinin evlenmesi mümkün olmuyor; çünkü evlilik başvurusunun reddedilmesine yol açacak bazı özel durumlar var. (Örneğin kişinin evlenebilmesi için sadece yaşının tutması yeterli değil; birazdan belirteceğimiz engellere de takılmaması gerekiyor.) Bu konuda daha fazla bilgiye sahip olmanız için bu yazımızda evlenmeye engel hastalıklar ve evlenme engelleri nelerdir, hangi koşullarda evlenme başvurusu reddedilir gibi soruları yanıtlıyor, geçici ve kesin evlenme engellerine değiniyoruz.

Geçici Evlenme Engelleri Nelerdir?

Evrak Eksikliği veya Geçersizliği

Nikah İçin Gerekli Belgeler yazımızda değindiğimiz evrakların başvurudan önce temin edilmemesi durumunda, nikah işlemleri gerçekleştirilemiyor ve kişilerin evlilik akdi yerine getirilemiyor.

Ayrıca nikah başvurusu için aldığınız bazı evrakların geçerlilik süresi 6 ay olduğu için başvurunuzu bu süre içinde yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu evraklar geçersiz sayılacaktır ve yenisini almanız gerekecektir.

Aile Hekiminden Onaylı Sağlık Raporunun Bulunmaması

Nikah için gerekli belgeler arasında bulunan evlilik sağlık raporunun aile hekiminiz tarafından onaylanması gerekiyor. Her ne kadar tetkikleri devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde yaptırabilseniz de sağlık raporlarının üzerinde aile hekiminizin kaşesi ve imzasının olması şart koşuluyor. Eğer çiftlerden birinin resmi onaylı sağlık raporu yoksa evlilik başvurusu kabul edilmiyor.

Nikah Belgeleri Eksik Olursa Nikah Kıyılabilir Mi?

Resmi bir işlemin yapılabilmesi için tarafınıza önceden belirtilmiş olan evrakların zamanında ve eksiksiz şekilde tamamlanması gerekiyor. Aksi takdirde nikah kıyılamıyor. Bu yüzden nikah işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için başvuracağınız evlendirme dairesinin bağlı olduğu belediyenin talep ettiği tüm evrakları önceden hazırlamanızı ve kontrol etmenizi öneriyoruz.

İddet Müddeti Kavramı

Daha önce evlenip boşanmış bir kadının tekrar evlenebilmesi için, biten evliliğinin üzerinden 300 günlük bir süre geçmesi gerekiyor. (Bekleme süresi, mahkemenin boşanma kararını verdiği tarihten itibaren başlıyor.) Kadınların tekrar evlenebilmesi için bir bekleme süresinin konma sebebi ise olası gebelik hali ve buna bağlı olarak soy bağı karmaşasının önüne geçebilmek. 300 günün ardından kişi, evlenmesine engel teşkil eden herhangi bir başka durum söz konusu değilse tekrardan evlenebiliyor.

Bu süre tamamlanmadan önce doğuran kadınlar ise 300 günü doldurmak zorunda kalmıyor; doğum ile birlikte bu süre sona ermiş sayılıyor. Ayrıca eğer kadının önceki eşinden hamile olmadığı anlaşılırsa veya boşanan çift tekrar evlenmek isterse, mahkeme bu süreyi kaldırabiliyor.

Yaş Sınırı

18 yaşından küçük bireylerin evlenebilmesi için yasal temsilcisinden izin alması şart koşuluyor. Fakat yasal temsilci evliliğe itiraz ederse ve hakim haklı bir sebebi olduğunu düşünüyorsa kişi 18 yaşını doldurana kadar evlenemez.

Kesin Evlenme Engelleri Nelerdir?

Evlenmeye Engel Hastalıklar

Hastalığın Resmi Raporlarla Tespit Edilmesi

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinin yetkili mercilerle tespit edilmesi, çiftin evlenmesine engel oluşturmaktadır:

  • Sifiliz (Frengi),
  • Gonore (Bel soğukluğu),
  • Lepra (Cüzzam),
  • Şankroid (Yumuşak şankr),
  • Tüberküloz (Verem),
  • Akıl hastalıkları,
  • Ayırt etmede güçlük.

Fakat eğer tespit edilen hastalık tedavi edilirse veya bulaşma tehlikesi geçerse bu durumu onaylayan resmi bir doktor raporu ile çiftin evlenmesi mümkün hale geliyor.

Verem gibi iyileşme olasılığı bulunan bir rahatsızlığa sahip kişiler ise, evlilik işlemlerini 6 ay ertelemek zorunda kalıyor. 6 ay sonra yapılan ikinci sağlık taraması sonucunda durum değişmezse bir 6 ay daha erteleme yapılıyor ve aksi bir karar çıkana kadar kişi evlenemiyor.

Evlilik

Nüfus kayıtlarında evli görünen kişiler haliyle yeniden evlenemiyor. Daha resmi bir dille anlatmak gerekirse: Bir bireyin resmi kurumlarca onaylanmış bir evliliği söz konusuysa, bu evlilik yine resmi kurumlara yapılan başvurular neticesinde resmen sonuçlandırılmamışsa ve aile kütüklerine tescil ettirilmemişse kişinin tekrar evlenmesi mümkün olmuyor.

Gaiplik

Kişinin mevcut bir evliliği olduğu ve eşinin ölüm tehlikesi ile kaybolması ya da uzun süredir haber alınamaması durumunda tekrar evlenebilmesi için, kayıp eşi ile olan evliliğinin resmi makamlarca sonlandırılması gerekiyor. (Biraz uzun bir cümle oldu, lütfen bizi mazur görün.) Yani evlilik mahkemelerce feshedilmediği sürece kişi yeniden evlenemiyor.

Hısımlık

Düzenlenen evlilik yönetmeliğine göre kişilerin alt ve üst soy bağı ile birbirine bağlı bulunması halinde, evlilik akdinin resmi kurumlarca gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Başka bir deyişle bir bireyin üçüncü dereceye kadar olan hısmıyla evlenmesi kanunen yasaktır. Bu ifadeye bir örnek vermek gerekirse; kişinin kardeşi ile evlenmesi söz konusu olamaz. Fakat kişinin 4. derece hısmı olarak kabul edilen dayı veya amca çocuklarından birisi ile evlenmesinde bir engel yoktur.

Bunun yanı sıra, geçmişte kurulmuş kayın bağları söz konusu olan insanların, yine üst ve alt soy ile evlenmesi mümkün değildir. (Evliliğin sona ermesi de bu durumu değiştirmez.) Yani kişi, eski eşinin üst ya da alt soyu ile evlenemez. Ayrıca evlat edinilen birey için de alt soy üst soy engeli geçerlidir.

Bunlara da Göz Atın

Post navigation

  • Evlenme engelleri nedeni olarak evrak eksikliği olabilir ama gençlerimizin evlenmesinin önündeki en büyük engel malesef maddi konulardır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir