Evlilik Sözleşmesi Düşünüyor musunuz? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey

Yakında evlenecek bir çiftin evlilik öncesi bir anlaşma yapmanın ilişkilerine zarar vereceğini düşünmesi şaşırtıcı değildir. Sandy K., “Temelde boşanma durumunda ne olacağını müzakere ediyorsunuz,” diyor. Roxas, Esq., Torrance, California’da aile hukuku avukatı ve arabulucu. Roxas, bazı çiftlerin boşanma olasılığı hakkında konuşmanın bile ileride bir ayrılığa yol açacağından endişe ettiğini, ancak bunun tam tersinin de doğru olabileceğini ekliyor. “Kaliforniya’da boşanma oranı yüzde 50’nin üzerinde, ancak on altı yıllık çalışma hayatımda evlilik öncesi anlaşma yaptığım müşterilerimin sadece yüzde 5’i boşanma ya da yasal ayrılık davası açmak için geri döndü.”

Roxas sözlerine şöyle devam ediyor: “Evlilik öncesi anlaşmayı tartışmak, eşleri finansal hedeflerini, parayla ilgili genel tutumlarını, harcama ve tasarruf alışkanlıklarını ve birikmiş borçlarını anlatmaya zorlar. “Ve para sorunları boşanmanın önde gelen nedenlerinden biri olduğundan, evlenmeden önce bu konuşmaları yapmak daha güçlü ve uzun ömürlü bir birlikteliğin temelini oluşturmaya yardımcı olabilir.”

Uzmanların çoğu, evlilik sözleşmesinin sadece çiftin mali durumunu özetlediği için değil, aynı zamanda evliliğin yürümemesi halinde masraflı ve çekişmeli bir boşanmayı engelleyebileceği için de akıllıca bir yatırım olabileceği konusunda hemfikir. Bu nedenle, evlilik öncesi anlaşmaya ilişkin sorularınızı yanıtlamaya yardımcı olacak bir rehber hazırladık. Daha fazlası için okumaya devam edin.

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Prenup olarak da bilinen evlilik öncesi anlaşma, nişanlı bir çiftin evlilik öncesi ve evlilikteki varlıkları ve borçları ile ilgili hak ve sorumluluklarını ve evliliklerinin boşanma veya ölümle sonuçlanması durumunda ne olacağını belirttikleri yazılı bir sözleşmedir. Genellikle, en çok gelir elde eden ve/veya daha fazla mal varlığına sahip olan taraf, evlilik öncesi anlaşmayı hazırlaması için bir avukat tutar. Roxas, “Daha sonra diğer taraf, anlaşmanın şartlarını gözden geçirmek ve müzakere etmek ve olası değişiklikler ve düzenlemeler için önerilerde bulunmak üzere ayrı bir avukat tutacaktır” diyor.

San Francisco, Kaliforniya’da boşanma ve aile hukuku avukatı olan Barry Schneider, “Bir taslak herkes tarafından onaylandıktan sonra, onlar ve ilgili avukatları anlaşmayı imzalayacaktır” diyor. Tarafların bir sözleşme yapmak için yasal ehliyete sahip oldukları ve sözleşmenin hile, baskı veya uygunsuz etki ile yapılmadığı gösterilmelidir.

Prenup ve Postnup Arasındaki Fark

Evlilik sonrası anlaşmalar veya postnups, evlilik öncesi anlaşmalara benzer ancak taraflar düğümü bağladıktan sonra müzakere edilir. Atlanta, Georgia’da aile içi ilişkiler ve aile hukuku avukatı olan Elizabeth Green Lindsey, “Evlilik öncesi anlaşmalar kadar uygulanabilirler” diyor.

“Bir anlaşma yapmanın nedenleri çeşitlilik gösteriyor” diye de ekliyor. “Bazen evlilik öncesi anlaşmayı düğünden önce müzakere etmeyi bitiremeyen taraflar düğünden sonra bu konuya geri dönerler; bazen bir miras söz konusudur ve taraflar bunu ele almak isterler; ya da bazen bir şirketin satışı gibi büyük bir likidite olayı gerçekleşmek üzeredir ve taraflar elde edilen gelirle ne yapılacağını ele almak isterler.”

Prenup ve Postnup’ın Ortalama Maliyeti

Bir evlilik sözleşmesi 1.500 ila 10.000 dolar arasında değişebilir, ayrıca mülk inanılmaz derecede karmaşıksa daha fazla olabilir. Chicago, Illinois merkezli bir aile hukuku avukatı olan Alyease Jones, “Basit bir anlaşma sabit bir ücret karşılığında hazırlanabilir” diyor. “Ancak daha karmaşık meseleler için avukatlar genellikle saatlik ücretlerini talep edeceklerdir.”

Öte yandan, evlilik sonrası anlaşmalar daha maliyetli olabilir çünkü taraflar artık evlidir ve evlilik malları dikkate alınmalıdır. Lindsey, “Süreç can sıkıcı, pahalı ve hatta gereksiz görünebilir, ancak boşanma söz konusu olduğunda, iyi hazırlanmış bir anlaşma ağırlığınca altın değerinde olabilir” diyor.

Photo of Depressed young couple doing their accounting in their living room during the dayPhoto of Depressed young couple doing their accounting in their living room during the day

Getty Images

Evlilik Sözleşmesi Yapmak İçin En Önemli 8 Neden

Evlilik sözleşmesi yapılmasını gerektirebilecek bazı haklı durumlar vardır:

Taraflardan biri veya her ikisi de zaten evlidir.

Daha önce evlenmiş olan taraflar, özellikle de uzun ve acılı bir boşanma yaşamış olanlar, mali geleceklerinin ne olacağını bilmeden yeniden evlenmek istemeyebilirler. New York’ta bir evlilik avukatı ve arabulucu olan Lois Brenner, “Boşanma sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların farkındalar ve senaryonun tekrarlanmasını istemiyorlar” diyor. “Bu durum özellikle eski eşinin kendisinden faydalandığını ya da önceki boşanmasında daha iyi bir anlaşma yaptığını düşünen kişiler için geçerlidir.” Ayrıca Jones, önceki bir boşanmanın, boşanma kararnamesi veya hükmü uyarınca gelecekteki hak ve yükümlülükleri etkileyebileceğini belirtiyor.

Taraflardan birinin veya her ikisinin de çocuğu var.

Çoğu zaman, taraflardan biri önceki evliliğinden olan çocuklarının mali çıkarlarını korumak isteyecektir. Roxas, “Evlilik öncesi anlaşma, varlıkların ayrı mülkiyet olarak kalmasını sağlayabilir ve tarafların ölüm durumunda çocuklarına bakmak için yaşayan bir vakıf veya vasiyet oluşturmasına izin verebilir” diyor. Evlilik öncesi bir anlaşma yapmak, ebeveynlerden birinin ölümü halinde vasiyetname konusunda kavga çıkmasını da önleyebilir. “Örneğin, New York Eyaletinde, vasiyetinizde ne derseniz deyin, eşinize bir şeyler bırakmanız gerekir. Evlilik öncesi bir anlaşma, bir çiftin bu yasanın yerine geçmesini sağlayabilir,” diye açıklıyor Brenner.

Taraflardan birinin daha zengin olması.

Evlilik öncesi anlaşmalar genellikle iki taraf arasında servet açısından bir eşitsizlik olduğunda devreye girer. Lindsey, “Parayla evlenen bir kişi önemli ölçüde gelişmiş bir yaşam tarzına sahip olabilir, bu da evlilik öncesi bir anlaşma olmadan, ileride eş nafakası ve mal paylaşımı için haklar yaratabilir” diyor. “Evlilik öncesi anlaşma yapmanın tarafların para için evlenmediklerini garanti altına aldığına inananlar var.”

Tipik olarak, daha yüksek kazanç potansiyeline veya daha fazla mülke sahip olan taraf bir anlaşma isteyecektir, ancak evlilik sözleşmesi her iki taraf için de faydalı olabilir. “Müvekkillerimin daha varlıklı nişanlıları tarafından evlilik öncesi bir anlaşma imzalamalarının istendiği durumlar oldu. Ancak evlilik süresince müvekkillerim daha varlıklı taraf haline geliyor ve anlaşma onları da korumaya başlıyor” diyor Roxas.

Bir tarafın daha fazla borcu var.

“Evlilik öncesi borçlar genellikle bunları yapan kişi tarafından ödenir. Ancak evlilik sırasında ortaya çıkan borçlar genellikle her iki eşe de paylaştırılabilir ve bu da borçlu olmayan eşi dezavantajlı duruma sokar” diyor Brenner. Roxas, taraflardan birinin para harcama alışkanlığı varsa ve diğer taraf evlilik sırasında ortaya çıkan borçlardan sorumlu olmak istemiyorsa, evlilik öncesi bir anlaşma bunun olmamasını sağlamaya yardımcı olabilir diye ekliyor.

Boşanma ve aile hukuku avukatı Barry Schneider, evlilik sözleşmesinin, eşlerden birinin evlilik öncesi borçlarının evliliğin ortak mal varlığından ödenemeyeceğini veya evlilik sırasında eşlerden birinin iş borçlarının ortak fonlardan ödenemeyeceğini gerektirebileceğini ekliyor. “Evlilik sözleşmesi olmadan, alacaklıların evlilik öncesi borçları daha sonra edinilen ortak varlıklardan tahsil etme yolları vardır.”

Taraflardan birinin ya da her ikisinin de iş sahibi olması.

Evlenmeden önce bir işiniz varsa, boşanma bir aile şirketini yok edebileceğinden evlilik öncesi bir anlaşma mantıklı olabilir. Ayrıca, başka kişilerle birlikte bir işiniz varsa, onların işteki payı da boşanmanızdan etkilenebilir. Evlilik öncesi bir anlaşma, tarafların işlerini şimdi ve gelecekte nasıl yönetecekleri konusunda tam takdir yetkisine sahip olmalarını sağlayabilir. Schneider, “Eşlerden biri evlilik öncesi bir iş kurmuşsa, bu eş diğer eşin evlilik sırasında işletmeden pay almasını sınırlamak isteyebilir” diyor. “Evlilik sırasında bir işletmenin değeri arttığında ve eşlerden biri bu artıştan pay almak istediğinde adli muhasebe sorunları ortaya çıkar. Evlilik sözleşmesi bu payın ne olduğunu belirleyebilir ya da evlilik sırasında yapılan katkılar ne olursa olsun şirket sahibi eşin şirketi tamamen elinde tutmasına izin verebilir.”

İş değerleme masrafları ve işle ilgili konularda dava açma yükü pahalı ve zaman alıcı olabilir. Evlilik sözleşmesi hem paradan hem de zamandan tasarruf sağlayacaktır.

Taraflardan biri veya her ikisi de özel hayatlarını gizli tutmak istiyor.

Gizlilik hakkı evlilik öncesi anlaşmalarda tanınmaktadır. Roxas, “Taraflar, diğer tarafın önceden yazılı izni olmadan, hiçbirinin başka bir kişi veya kuruluşa bilgi veya belge ifşa etmeyeceğini, kasıtlı olarak yayınlamayacağını veya sağlamayacağını kabul edebilir” diyor. Evlilik öncesi anlaşmalarda, örneğin sosyal medyada ifşa edilmeyi ve her şeyi anlatan kitapları önlemek için genellikle gizlilik maddeleri bulunur. Lindsey, “Taraflar ayrıca herhangi bir anlaşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi ve böylece kamuoyunun gözünden uzak tutulması için sözleşme yapabilirler” diyor.

Taraflardan birinin ya da her ikisinin de koruması gereken bir mirası var.

Nesilden nesile aktarılan servet ve gelecekteki miras, bir kişinin evlilik öncesi bir anlaşma yapmak istemesinin iki nedenidir. Roxas, “Evliliğin taraflarından biri bir miras alırsa, bunu evlilik malı haline getirmek için bir şey yapmadıkları sürece (örneğin fonları ortak başlıklı bir hesaba koymak veya her iki isimde de bir gayrimenkul satın almak gibi) bu onların evlilik dışı mülkü olacaktır” diyor. “Mirasın kasıtsız olarak el değiştirmesini önlemenin en iyi yolu, mirası her zaman ayrı bir hesapta ve sadece miras kalan kişinin adına tutmaktır. Bununla birlikte, evlilik öncesi bir anlaşma, bir tarafın mirasının evlilik dışı mülk olarak kalıp kalmayacağını netleştirebilir ve genellikle netleştirir.”

Taraflardan biri evde ebeveyn olarak kalmayı planlıyor.

“Taraflardan biri evde kalan ebeveyn olmayı planlıyorsa, evlilik öncesi bir anlaşma boşanma durumunda bu eşe adil davranılacağına dair güvence sağlayabilir. Brenner, “Evde kalan bir ebeveyn, çocuk yetiştirmek için işinden ya da kariyerinde ilerlemekten vazgeçiyor ve bu da evliliğin daha sonra başarısız olması durumunda onları işyerinde dezavantajlı duruma düşürüyor” diyor. “Çiftler genellikle, eğer karşılayabiliyorlarsa, evliliğin boşanmayla sonuçlanması halinde çocuk yetiştirme yılları sona erdikten sonra ev kadınına rahat bir yaşam tarzı veya gelir garanti etmek için yeterli bir gelir akışı ve/veya mülk sağlayarak bunu telafi etmeyi seçerler.”

Roxas da bu görüşe katılıyor ve şöyle diyor: “Evlilik öncesi bir anlaşma, tarafların yıllık yıldönümü hediyesi, IRA’ya yıllık katkı, hayat sigortası poliçesi ya da eşin ortak bir hesaba aylık zorunlu para katkısı gibi şartları müzakere edebilmesi halinde evde kalan ebeveyni koruyabilir.”

Kendi Evlilik Sözleşmenizi Nasıl Oluşturursunuz?

Teknolojideki ilerlemeler göz önüne alındığında, artık çiftlerin kendi evlilik sözleşmelerini oluşturmalarına olanak tanıyan Rocket Lawyer, Hello Prenup ve Prenup Planner gibi birkaç çevrimiçi platform var. Bununla birlikte, çiftler çevrimiçi bir evlilik sözleşmesinin tüm yasal belirsizliklerini anlamayabilir. Lindsey, “Çevrimiçi bir form, seçenekler hakkında düşünmeye başlamanız için yararlı bir teşvik olabilir, ancak evlilik öncesi bir anlaşma ile devam edecekseniz, amaçlanan hedeflere ulaşabileceğinden emin olmak isteyeceksiniz” diyor. “Kendin yap evlilik öncesi anlaşmasının uygulanabilirliği tamamen o eyaletin yasalarındaki kriterleri karşılayıp karşılamadığına bağlı olacaktır. Uygulanabilir olması için eyaletinizin gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını nasıl anlayabilirsiniz? Bir avukat tutarak!”

Tıpkı kendin yap boşanmasında olduğu gibi kendi evlilik öncesi anlaşmanızı yazmanız da mümkündür. Brenner, “Ancak, meslekten olmayan bir kişinin düşünemeyeceği ya da anlayamayacağı, dikkate alınması gereken pek çok ince ve pek de ince olmayan ayrıntı vardır” diyor. “Bir şeyin yanlış olması veya gözden kaçması ve geri dönüp sizi rahatsız etmesi riskine değmeyebilir.” Roxas’a göre, taraflar evlilik öncesi anlaşmalarını hukuk danışmanı olmadan kendileri hazırladıklarında, anlaşmanın geçerliliğine itiraz etmekte genellikle daha başarılı oluyorlar.

two casually dressed men analyzing reports and documents together at worktwo casually dressed men analyzing reports and documents together at work

Getty Images

Eşinizle Evlilik Öncesi Konuşmayı Nasıl Başlatırsınız?

Birçok eş, ilişkilerine zarar verecekleri ya da müstakbel eşlerini gücendirecekleri korkusuyla evlilik sözleşmesi konusunu ele almaktan çekinmektedir. “Ancak başarılı bir evlilik için, hoş olmayan konular söz konusu olduğunda bile çiftlerin iyi iletişim kurması çok önemlidir. Eğer bu konuşmayı sağlıklı bir şekilde yapabiliyorlarsa, gelecekte nelerin üstesinden gelebilecekleri hakkında çok şey söylerler” diyor New York’taki Anksiyete Merkezi’nde psikolog ve klinik hizmetler direktörü olan Marcia Kimeldorf.

“Konuyu açan kişiye, bunun sadece bir önlem olarak tartışıldığını ve oluşturulduğunu açıkça belirtmesini ve konunun asla gündeme gelmemesini ve evliliğin sonsuza kadar sürmesini umduğunu söylemesini tavsiye ediyorum. Ortaya çıkan duygular incinmiş duygular olsa bile, her iki tarafın da kendilerini değerli ve dinlenmiş hissetmeleri çok önemlidir,” diyor Kimeldorf. “Evlilik sözleşmesini başlatan kişi mümkün olduğunca sevgi dolu bir şekilde ve birbirlerinin çıkarlarını düşünerek pazarlık yapmalıdır.” Konuşma gerçekleştiğinde, sözünüzü kesmeden dinlemeye ve eşinizin bakış açısını anlamaya hazır olun. Kimeldorf, “Ne istediğinizi açıkça söyleyin, ancak yeni fikirlere ve uzlaşmalara da açık olun” diyor.

Bu konuşmaların gerçekleşmesi için makul bir zaman ve yer seçmek önemlidir. Kimeldorf, “Eşinizin önemli bir iş teslim tarihi varken ya da aile üyeleri hastanede hastayken değil,” diye paylaşıyor.

Evlenmeden önce parayla ilgili beklentileri ve farklılıkları tartışarak, eşler evlilik boyunca birbirlerini daha etkili bir şekilde anlamayı ve desteklemeyi öğrenebilirler. “Daha da önemlisi, mali konularla ilgili bir tartışmada kırmızı bir bayrak ya da gündemde olan bir konu ortaya çıkarsa, çiftlerin evlenmeden önce bu konuyu ele almalarında fayda vardır. Çünkü çoğu zaman, bir kişinin ‘o kadar da önemli değil’ diyerek geçiştirdiği bir mesele zamanla çığ gibi büyüyerek daha büyük bir sorun haline gelebilir,” diye ekliyor Kimeldorf.

Son olarak, evlilik sözleşmesi önerirken, amacın aynı görüşlere sahip olmak değil, farklılıkların nasıl ele alınacağına ilişkin bir anlayış, empati ve anlaşma noktasına gelmek olduğunu unutmayın. Schneider, “Evlilik öncesi anlaşmazlık yaşayan bazı çiftler bu konuları terapi seanslarında tartışarak fayda sağlayabilir” diyor.

SSS
 • Evlilik sözleşmesi sürecine ne zaman başlanmalıdır?

  Mümkün olan en kısa sürede, çünkü duyguların yükselmediği erken bir zamanda samimi konuşmalar yapmanın faydaları vardır. Jones, “Evlilik öncesi sözleşmenizi düğün tarihinize yakın bir zamanda eşinizle veya avukatınızla tartışmanın ek stresini yaşamak istemezsiniz” diyor. “Evlilik öncesi anlaşma yapmak için zaman çerçevesi her çift için farklıdır, ancak ben düğün tarihinden en az 30 gün önce bir anlaşma yapılmasını öneriyorum. Çoğu nişanlı çift, büyük günden önce tamamlanması gereken öğelerin bir kontrol listesini tutar; evlilik öncesi anlaşmanızı tamamlamak da bu listede yer almalıdır.” Ayrıca, evlilik sözleşmesinin son taslağı, sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce avukatı sözleşmeyi hazırlamamış olan tarafa sunulmalıdır.

 • Evlilik sözleşmesi yaparken ayrı avukatlara ihtiyacınız var mı?

  Jones, “Her ortağın kendi avukatını tutmasını şiddetle tavsiye ediyorum” diyor. “Her iki tarafı da temsil eden bir avukat çıkar çatışması yaşar ve avukatı olmayan taraf ciddi bir dezavantajla karşı karşıya kalabilir.” Roxas, ayrı avukatların olmasının, taraflardan birinin gelecekte hükümlere itiraz etmesini de zorlaştıracağını ekliyor.

 • Evlilik sözleşmesinde nafaka ve velayet şartlarını belirleyebilir misiniz?

  Lindsey, “Çoğu eyalet, çocuk velayeti ve nafakası konusunda kamu politikası kaygıları olduğunu ve mahkemelerin evlilik sözleşmesinde bu konuları kapsamaya çalışan herhangi bir hükmü uygulamak zorunda olmadığını savunuyor” diyor. “Mahkemeler boşanma sırasında çocuğun yüksek menfaatleri konusunda bir karar vermek zorunda kalacaktır. Bu nedenle, evlilik öncesi anlaşmada bu hükümlerin ele alınması anlaşmayı geçersiz kılabileceğinden, çoğu uygulayıcı evlilik öncesi anlaşmalara çocuk nafakası ve velayet konularını dahil etmemektedir. Aslında, bazı eyaletler evlilik sözleşmesinde nafaka konusunun ele alınmaya çalışılması halinde bu hükümleri geçersiz kılmaktadır.”

  Evlilik sözleşmelerinde evcil hayvanlarla ilgili maddeler artık yaygındır ve birçok eyalet boşanma kararlarında evcil hayvanların velayetini tanımaktadır. Schneider, “Bir boşanma anlaşmasının mali konular söz konusu olduğunda dostane olabilmesi, ancak küçük golden doodle’ı kimin alacağı konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşanması ilginç!” diyor. “Artık evcil hayvanların büyük ölçüde çocuk olarak kabul edilebileceğini belirten bir Kaliforniya yasası var, bu nedenle daha fazla insan evlilik öncesi anlaşmalarına evcil hayvan maddesi ekliyor.”

 • Taraflardan biri evlilik sözleşmesini imzalamazsa ne olacak?

  Birliğe ne getirdiğinizi göstermek için evlenmeden önce evlilik öncesi mal varlığınızın kanıtını belgelemek iyi bir fikirdir. Lindsey, “Her eyalet evliliğe getirdiğiniz ya da evlilik sırasında hediye ve/veya miras olarak aldığınız varlıklar için bir miktar koruma sağlasa da, evlilik sırasında ya da hediye ve/veya miras aldığınızda nelere sahip olduğunuzu göstermek için kayıt tutmak her zaman iyi bir fikirdir” diyor. “Ve unutmayın, birçok finans kuruluşu kayıtları yalnızca yedi yıl boyunca tutar, bu nedenle hesap özetlerinizi güvenli bir yerde sakladığınızdan veya dijital olarak yedeklediğinizden emin olun.”

Bunlara da Göz Atın

Post navigation

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir